Hướng dẫn cập nhật mã số máy

Mã số máy là cơ sở để hệ thống ghi nhận hoạt động giờ chơi của phòng máy, tức chương trình Phòng Máy Thân Thiện (PMTT) không thể ghi nhận dữ liệu giờ chơi của phòng máy khi mã số máy bị sai hoặc mã số máy trên phần mềm CSM không trùng khớp với mã số máy trên trang cá nhân PMTT, điều này ảnh hưởng đến các hoạt động nhận thưởng khuyến mãi của thành viên cũng như quyền lợi của phòng máy bị hạn chế.

Do đó hoạt động kiểm tra mã số máy là hoạt động cần làm hàng tháng để đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất của phòng máy khi tham gia chương trình.

Hướng dẫn kiểm tra mã số máy xem chi tiết tại đây.

Cập nhật mã số máy khi: Mã số máy trên phần mềm tính tiền CSM tại máy chủ và mã số máy tại trang cá nhân Phòng Máy Thân Thiện không trùng khớp.

Các bước cập nhật mã số máy

Bước 1: Nhấn vào logo Phòng Máy Thân Thiện trên CSM Sever.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản ZingID ( Tài khoản Phòng Máy Thân Thiện).

Bước 3: Chờ phản hồi tự hệ thống.

    • Sau khi đăng nhập tài khoản PMTT từ CSM server hệ thống sẽ tự động ghi nhận CSMID đã thay đổi của Phòng Máy.
    • BTC PMTT sẽ chủ động kích hoạt lại cho Phòng Máy.
    • Đối với sứ giả PMTT: sau khi làm thao tác tại bước 2 cần gọi số hỗ trợ của PMTT 08. 39 623 699 để được cập nhật sớm nhất cho Phòng Máy.
Top
X