Hướng dẫn kích hoạt sử dụng CSM

Thành viên thực hiện thao tác kích hoạt CSM nhằm hoạt động ghi nhận giờ chơi tại phòng máy được hệ thống ghi nhận ổn định.

Kích hoạt sử dụng CSM khi:

 • Đăng ký sử dụng CSM phiên bản dùng thử và đã hết thời gian dùng thử.
 • Sử dụng phần mềm quản lý CSM đã lâu, và không cập nhật lên phiên bản mới nhất.
 • Khi thực hiện cập nhật mã số máy, nhận thông báo tình trạng sử dụng CSM“Không còn sử dụng CSM”.

Hướng dẫn thao tác kích hoạt sử dụng dụng CSM:

  • Bước 1: Nhấn "Giới thiệu" trên thanh công cụ của phần mềm tính tiền CSM tại máy chủ.

  • Bước 2: Nhấn nút “đăng ký”

  • Bước 3: Tại bảng “Đăng ký CSM”, nhấn vào dòng “Nhấn vào đây để lấy lại số đăng ký sử dụng”

  • Bước 4: Chọn “xác nhận”

  • Bước 5: Nhấn "Đóng" để kết thúc thao tác kích hoạt sử dụng CSM

Top
X