Hướng dẫn đăng ký tham gia

Đối tượng:

Tất cả các phòng máy kinh doanh internet, đã và đang sử dụng phần mềm quản lý CSM phiên bản mới nhất.

 • CSM:Phần mềm quản lý phòng máy do công ty VNG phát hành miễn phí.
   • Tải CSM phiên bản mới nhất tại đây.
   • Download toàn bộ giấy chứng nhận hợp chuẩn do Bộ Văn Hóa và Truyền Thông cấp tại đây.

 • Không tốn bất cứ chi phí nào khi đăng ký tham gia Phòng Máy Thân Thiện (PMTT) và trong suốt quá trình hoạt động.

Phạm vi áp dụng: Toàn quốc

Điều kiện tham gia:

Trong khoảng thời gian 5-7 ngày trước thời điểm đăng ký tham gia Phòng Máy Thân Thiện, phòng máy phải:

 • Cài đặt và sử dụng thường xuyên phần mềm tính tiền CSM phiên bản mới nhất, tại máy chủ và tất cả các máy trạm.
 • ≥ 10 máy trạm trở lên (Không tính máy chủ)
 • Có phát sinh thời gian online tất cả các game online có trên thị trường Việt Nam ≥ 20,000 phút (bao gồm cả game do công ty VNG phát hành và các sản phẩm của các nhà phát hành khác)

Top
X