Phần Thưởng Code Tân Thủ 9K Tháng 11

Hình ẢnhTên Vật PhẩmTính Chất
Quà Thân Thiện Đẳng Cấp

- Khoá

- Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Cửa Hàng Đấu Giá, NPC.

- Hạn sử dụng: 45 ngày


Lưu ý

  • Nhân vật nhập code phải được khởi tạo từ 0h00 ngày 23/10/2014 
  • Level nhân vật <= 69

Phần thưởng khi sử dụng Quà Thân Thiện Đẳng Cấp

Khi người chơi đạt các cấp độ theo yêu cầu sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

Cấp độ (Level)Vật phẩmSố lượngHình ảnh
Cấp 10 Danh hiệu: Thiếu Niên 9K (15 ngày)
Túi Long Lân (12 ô + 4) 01
Cấp 20 Củ Hành Nhỏ (500 củ khóa) 01

Bạc (30.000) 01
Điểm 9K (1.000) 01
Lông chúc phúc 02
Cấp 30 Củ Hành Nhỏ (500 củ khóa) 01

Bạc (30.000) 01
Điểm 9K (1.000) 01
Rương rượu 01
Cấp 40 Củ Hành Nhỏ (500 củ khóa) 01

Bạc (30.000) 01
Điểm 9K (1.000) 01
Thám hiểm lệnh (Thanh Vân Phong) 01
Cấp 50 Củ Hành Nhỏ (500 củ khóa) 01

Bạc (30.000) 01
Điểm 9K (1.000) 01
Rương rượu 01
Cấp 60 Củ Hành (1000 củ khóa) 01

Bạc (50.000) 01
Điểm 9K (2.000) 01
Rương rượu 02
Cấp 65 Củ Hành (1000 củ khóa) 01

Bạc (50.000) 01
Điểm 9K (2.000) 01
Cầu phúc lệnh - sơ 01
Cấp 70 Củ Hành (1000 củ khóa) 01

Bạc (50.000) 01
Điểm 9K (2.000) 01
Thủy Tinh cấp 7 01
Cấp 75 Củ Hành (2000 củ khóa) 01

Bạc (100.000) 01
Điểm 9K (2.000) 01
500 điểm Cống Hiến Môn Phái 01
Cấp 80 Củ Hành (2000 củ khóa) 01

Bạc (100.000) 01
Điểm 9K (2.000) 01
Bùa Triệu Thú - Sơ 05
Thủy Tinh cấp 7 01
Cấp 85 Củ Hành (2000 củ khóa) 01

Bạc (100.000) 01
Điểm 9K (2.000) 01
1000 điểm Cống Hiến Môn Phái 01
Cấp 90 Củ Hành (2000 củ khóa) 01

Bạc (100.000) 01
Điểm 9K (2.000) 01
Thủy Tinh cấp 7 02

Ghi chú

- Tất cả các vật phẩm đều khóa.

- Mỗi tài khoản chỉ nhập code 1 lần duy nhất.

- Mỗi code chỉ có thể nhập để nhận thưởng 1 lần duy nhất.

- Ứng với mỗi mốc cấp độ chỉ có thể nhận thưởng 1 lần duy nhất