TOP

Đối tượng

Phòng máy đã cài đặt và sử dụng phần mềm tính tiền CSM phiên bản mới nhất (Tải tại webiste csm.zing.vn)

Phòng máy đã đăng ký tham gia chương trình Phòng Máy Thân Thiện (Hướng dẫn đăng ký PMTT tại đây)

Thời gian

 • Ghi nhận dữ liệu : Từ 06.06 – 30.06.2014 
 • Dùng điểm VPoint đổi thưởng hàng ngày: Từ 07.06 – 01.07.2014 

Nhiệm vụ

 • Phòng Máy làm nhiệm vụ hàng ngày, tháng để tích lũy điểm VPoint.
 • Tùy tháng sẽ thêm các nhiệm vụ phù hợp để Phòng Máy có thể gia tăng điểm VPoint
 • Điểm VPoint càng cao thì:
  • Thứ hạng của phòng máy tại tỉnh thành & toàn quốc càng cao.
  • Cấp bậc càng cao.
  • Quyền lợi phòng máy càng nhiều.
  • Gamer chơi tại phòng máy nhận được nhiều ưu đãi.
Nhiệm vụ hàng ngày (Cộng điểm hàng ngày)
Nội dungVPoint

Hàng ngày có sử dụng phần mềm tính tiền CSM.

+ 100 VPoint/ ngày

Hàng ngày, có ≥ 12 máy trạm sử dụng CSM Click

+ 100 VPoint/ ngày

Hàng ngày, có ≥ 12 máy trạm sử dụng Disk Protection

+ 200 VPoint/ ngày

Hàng ngày, có ≥ 12 máy trạm sử dụng CSM Boot

+ 200 VPoint/ ngày

Hàng ngày có đăng nhập vào hệ thống PMTT

+ 200  VPoint/ ngày
Có thiết lập sử dụng giao diện mới của CSM Click + 300 VPoint/ ngày
Nhiệm vụ tích lũy (Cộng điểm 1 lần duy nhất khi tích lũy đủ điều kiện)
Nội dungVPoint
Tích lũy giờ chơi game VNG ≥  1.000 giờ + 1.000 VPoint/ Phòng Máy

Esale - Tổng giá trị nạp ≥ 2.000.000 VND

+ 1.000 VPoint/ Phòng Máy

Esale - Tổng giá trị mua Zing Xu ≥ 500.000 VND

+ 1.000  VPoint/  Phòng Máy
Nhiệm vụ tích lũy dành cho game 9K Truyền Kỳ

Thông tin về thời gian ra mắt game 9K Truyền Kỳ (9k.com.vn) sẽ được cập nhật sau tại trang chủ phongmay.zing.vn.

Nội dungVPoint
Cài đặt source game 9K

Lần đầu tiên cài đặt source game 9K trên máy chủ

+ 2.000 VPoint/ Phòng Máy

Hàng ngày có source game 9K trên máy chủ

+ 100 VPoint/ Ngày

Hàng ngày có source game 9K trên 5 máy trạm

+ 300  VPoint/  Ngày

Tích lũy giờ chơi game 9K 

Phòng máy có giờ chơi game 9K ≥ 10 giờ/ngày

+ 200 VPoint / ngày

VBonus 9K

Phòng máy có 1 tài khoản gamer nhận code Tân Thủ

+ 2.000 VPoint/ Phòng Máy

Cứ 1 tài khoản gamer nhận code Tân Thủ

+ 5 VPoint / Tài khoản
Nhiệm vụ tích lũy dành cho các game khác
Nội dungVPoint

Hàng ngày có source game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 trên máy chủ

+ 100 VPoint / ngày

Hàng ngày có source CC Talk trên 5 máy trạm.

Tải CC Talk tại đây.

+ 100 VPoint / ngày

VBonus Ải Mỹ Nhân - Cứ 1 tài khoản gamer nhận code level 40

+ 01 VPoint/ Tài khoản

Ghi chú

 • Bảng nhiệm vụ trên được ghi nhận dữ liệu : Từ 06.06 – 30.06.2014 
 • Đối với các hoạt động cài đặt source game: Chương trình chỉ tính và ghi nhận khi phòng máy tải và cài đặt thông qua CSM Click.
 • Tổng giá trị nạp của tài khoản Esale được tính khi quý chủ PM thực hiện nạp tiền vào Esale trong thời gian diễn ra chương trình.
 • Tổng giá trị mua Zing Xu được tính từ số Zing Xu quý chủ phòng máy mua bằng Số Dư tài khoản Esale trong thời gian diễn ra chương trình.
 • Thời gian hệ thống cập nhật VPoint mỗi ngày: 
  • 09h00 - 10h30: CSM, CSM Click, Disk Protection, Source game, Esale.
  • 13h30 - 14h30: VBonus, thời gian tích lũy game 2S, Củ Hành & Gunny.