Thời gian nhập code: Sau bảo trì ngày 05/03/2015.

Nơi nhập code: Lễ quan tại 5 thành thị

Code 9K Truyền Kỳ trị giá 200k:

Điều kiệnTên vật phẩmSố lượngHình ảnh
Nhận codeNhập code

Điểm Hội Viên >= 100

- Người chơi thuộc máy chủ đã mở cấp 79 trở lên mới nhập code được.

- Nhân vật có level >= 3 

2.000 Củ Khóa 05
10 Vạn Bạc Khóa 02
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng 01
Lông Chúc Phúc 20

Code 9K Truyền Kỳ trị giá 500k:

Điều kiệnTên vật phẩmSố lượngHình ảnh
Nhận codeNhận code
Điểm Hội Viên >= 200

- Người chơi thuộc máy chủ đã mở cấp 79 trở lên mới nhập code được.

- Nhân vật có level >= 10

2.000 Củ Khóa 05
10 Vạn Bạc Khóa 02
Kiến Xa Lệnh 08
Thám Hiểm Lệnh (Thanh Vân Phong) 04

Ghi chú

  • Tất cả các vật phẩm đều khóa.
  • Mỗi tài khoản chỉ có thể nhập code 1 lần duy nhất.
  • Mỗi code chỉ có thể nhập để nhận thưởng 1 lần duy nhất