Nhằm ưu đãi và hỗ trợ đặc biệt dành cho các game thủ 3Q Củ Hành khi online game tại các phòng máy thuộc hệ thống Phòng Máy Thân Thiện. BĐH hành game phối hợp cùng BTC PMTT tổ chức hoạt động IP Bonus 3Q Củ Hành với các gói ưu đãi: VIP 1; VIP 2; VIP 3.

IP Bonus: là ưu đãi đặc biệt trong game, chỉ dành riêng cho những game thủ online game tại các Phòng Máy Thân Thiện.

Thời gian áp dụng: Từ tháng 05/2014

Nội dung

Game thủ Củ Hành khi chơi game tại các phòng máy có cài đặt CSM và là  Phòng Máy Thân Thiện đều có thể nhận những phần thưởng & ưu đãi hấp dẫn.

03 nhóm thưởng dành cho các VIP như sau:

Nhóm BonusPhần thưởngHình ảnhGói ưu đãi
VIP 1VIP 2VIP 3

Nhóm Bonus 1
[Nhận hiệu quả buff]

Người chơi khi tham gia các bản đồ Đấu Trường, Vượt Ải, Khiêu Chiến Boss, mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng Bonus 1.

Đặc biệt, [Hiệu quả buff] có thể cộng dồn với các hoạt động khác.

Ví dụ: Hoạt động 666 cuối tuần tặng +20% Điểm Tích Lũy, phần thưởng nhóm Bonus 1 + 10% Điểm Tích Lũy. Tổng cộng, người chơi được hưởng 20% + 10% = 30% Điểm Tích Lũy.

Điểm Tích Lũy - +10% +20% +30%
Điểm Kinh Nghiệm - +10% +20% +30%
Quân Lương - +10% +20% +30%
Binh Sĩ - +10% +20% +30%

Nhóm Bonus 2

Người chơi online đủ 2 giờ mỗi ngày (không cần liên tục) sẽ nhận được phần thưởng Bonus 2

Quân Lương 2.000 3.000 4.000
Binh Sĩ 2.000 3.000 4.000

Nhóm Bonus 3

Trong 3 ngày cuối tuần khi người chơi online đủ 8 giờ (không cần liên tục) sẽ nhận được phần thưởng Bonus 3.

Thẻ Tích Lũy x2 (10 trận) 02 04 08
Hội Viên Vip (3 ngày) 01 01 -
Thẻ Kinh Nghiệm X2 (10 trận) 02 04 08
Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 01 02 03
Trương Giác Khiêu Chiến Lệnh 01 02 03
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh - - 01
Hội viên VIP (7 ngày) - - 01

Điều kiện nhận IP Bonus

Đối với phòng máyĐối với tướng quân 3Q

 

  • Phòng máy là "Hội viên Phòng Máy Thân Thiện"
  • Có ít nhất 5 máy trạm trong tình trạng AVAILABLE trong suốt quá trình tham gia và nhận thưởng IP Bonus.
  • Tất cả người chơi tham gia game 3Q tại các phòng máy là "Hội viên Phòng Máy Thân Thiện"