IP Bonus: là ưu đãi đặc biệt trong game, chỉ dành riêng cho những game thủ online game tại các phòng máy CSM.

Thời gian

  • Thời gian diễn ra: 0h00 ngày 03/07.

Đối tượng

Cấp phòng máyĐối tượng

VIP 1

Người chơi tại các Phòng Máy có cài CSM nhưng không thuộc danh sách Phòng Máy Thân Thiên

VIP 2

Người chơi tại các Phòng Máy có cài CSM và thuộc danh sách Phòng Máy Thân Thiên

VIP 3

Người chơi tại các Phòng Máy thuộc danh sách Phòng Máy Thân Thiên tại Hà Nội và Hồ Chí Minh

VIP 4

Người chơi là VIP của sản phẩm 9K nhưng chơi tại các Phòng Máy có cài CSM (*)

(*) VIP của sản phẩm được xác định như sau:

  • Các nhân vật thuộc TOP Level của tháng.
  • Các nhân vật thuộc Top nạp Xu của tháng

Phần thưởng

Bonus 1

Người chơi tham gia đánh quái, Lửa trại thịt nướng, Lửa trại từ Quái Tinh Anh sẽ nhận được ưu đãi tuỳ theo cấp độ của phòng máy như sau:

Đối tượngBonus %Exp đánh quáiBonus %Exp Lửa Trại Thịt NướngBonus %Exp Lửa Trại Quái Tinh Anh
VIP 1 5% 5% 5%
VIP 2 10% 10% 10%
VIP 3 15% 15% 15%
VIP 4 20% 20% 20%

Lưu ý: Phần bonus có thể được cộng dồn khi sử dụng kèm vật phẩm Tu Luyện Châu

Bonus 2

Mỗi ngày, người chơi online đủ 2 giờ (không cần liên tục) có thể nhận phần thưởng tuỳ theo cấp độ phòng máy như sau:

Đối tượngPhần thưởngSố lượngHình ảnh
VIP 1 Bùa 9K (400 điểm) 01
Củ Hành Nhỏ (100 Củ Khoá) 02
VIP 2 Bùa 9K (400 điểm) 02
Củ Hành Nhỏ (100 Củ Khoá) 04
VIP 3 Bùa 9K (400 điểm) 03
Củ Hành nhỏ (100 Củ Khoá) 06
VIP 4 Bùa 9K (400 điểm) 04
Củ Hành Nhỏ (100 Củ Khoá) 09

Lưu ý

  • Tất cả các vật phẩm đều khóa.
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần duy nhất trong 1 ngày..
  • Sau 23h59’ mỗi ngày reset lại thời gian online cũng như số lần nhận thưởng của nhân vật.
Bonus 3

Trong 3 ngày cuối tuần (thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật), khi người chơi online đủ 8 giờ (không cần liên tục) có thể nhận phần thưởng tuỳ theo cấp độ phòng máy như sau:

Đối tượngPhần thưởngSố lượngHình ảnh
VIP 1 Củ Hành Nhỏ (100 Củ Khoá) 04
Bạc (10.000) 02
VIP 2 Củ Hành Nhỏ (100 Củ Khoá) 05
Bạc (10.000) 04
VIP 3 Củ Hành Nhỏ (100 Củ Khoá) 06
Bạc (10.000) 06
VIP 4 Củ Hành Nhỏ (100 Củ Khoá) 07
Bạc (10.000) 09

Lưu ý

  • Tất cả các vật phẩm đều khóa.
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần duy nhất trong khoảng thời gian 3 ngày cuối tuần (thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật).
  • Sau 23h59’ ngày chủ nhật hàng tuần, hệ thống reset phần thưởng của nhân vật.
  • Trong 3 ngày cuối tuần có thể nhận cùng lúc phần thưởng của Bonus 2 và Bonus 3.