Quý chủ phòng máy và các Boomer thân mến,

Với mục tiêu hỗ trợ tối đa những ưu đãi hấp dẫn dành cho các phòng máy thành viên có sử dụng, cài đặt phần mềm tính tiền CSM nói chung và tham gia chương trình Phòng Máy Thân Thiện nói riêng. Ban Tổ Chức Phòng Máy Thân Thiện phối hợp với Ban Điều Hành game Boom ra mắt tính năng IpBonus Boom tại các phòng máy internet trên toàn quốc.

ƯU ĐÃI PHÒNG MÁY DÀNH CHO BOOMER - CHƠI TẸT GA, LÃNH QUÀ CỰC ĐÃ

Thời gian:

Bắt đầu từ ngày 10/01/2014.

Đối tượng:

PHÒNG MÁYBOOMER

IPbonus áp dụng cho 3 loại phòng máy:

Game thủ online game Boom tại phòng máy thuộc loại này, sẽ nhận ưu đãi IpBonus tương ứng.
V.I.P 1 Có cài đặt và sử dụng CSM, không phải là Phòng Máy Thân Thiện.
V.I.P 2 Là Phòng Máy Thân Thiện
V.I.P 3 Là Phòng Máy Thân Thiện tại khu vực TP.HCM và Hà Nội

Phần thưởng dành cho Boomer:

Tất cả các boomer khi chơi game Boom Online tại bất kỳ các phòng máy internet nào thuộc 1 trong 3 loại V.I.P trên, sẽ nhận được các ưu đãi sau:

Điều kiện nhận IPBonusPhần thưởngPhòng máy
V.I.P 1V.I.P 2V.I.P 3
Đăng nhập và chơi Boom Online từ 30 phút trở lên Kinh nghiệm 10% 20% 30%
Vàng 10% 20% 30%
Đăng nhập và chơi Boom Online từ 60 phút trở lên Bàn Nhảy (3n) 5 10 15
Khiên (3n) 5 10 15
Đăng nhập và chơi Boom Online từ 90 phút trở lên Kinh nghiệm 10% 20% 30%
Phi Tiêu (3n) 5 10 15
Bộ Điều Khiển 5 10 15
Bạc 10 20 30

Hướng dẫn nhận thưởng:

    • Khi đáp ứng đủ điều kiện, boomer vào khu vực "Nhiệm Vụ" để nhận thưởng.

    • Boomer chơi Boom Online ở phòng máy nào sẽ nhận thưởng tương ứng với loại phòng máy đó. Biểu hiện là chữ V.I.P 1 /V.I.P 2/ V.I.P 3

Ghi chú: