TOP

Hướng dẫn nhận code thưởng VBonus

Sau khi tài khoản được Phòng Máy Thân Thiện (PMTT) mời tham gia VBonus Đảo Rồng thành công, người chơi nhận code thưởng theo các bước sau:

 • Truy cập website phongmay.zing.vn.
 • Nhấn vào hình "VBonus - Gamer nhận thưởng" tại trang chủ.

 • Đăng nhập tên tài khoản game Đảo Rồng đã được PMTT mời tham gia VBonus thành công.

 • Chọn chương trình VBonus Đảo Rồng - Nuôi Rồng Trên Đảo Xu tại menu bên trái màn hình.

 • Chọn đúng loại code mà tài khoản đạt điều kiện:
  • Code Rồng Nhỏ (Level 40)
  • Code Rồng Bự (Level 70)
 • Nhấn nút "Nhận thưởng" để sở hữu code thưởng VBonus.

Hướng dẫn kích hoạt code thưởng VBonus

  • Sau khi người chơi nhận được code từ Phòng Máy Thân Thiện, vui lòng đăng nhập vào game Đảo Rồng.
  • Nhấn vào biểu tượng "Quà Tặng Code Truyền Thông".