TOP

Hướng dẫn PMTT đăng ký mời tài khoản người chơi

 • Thành viên PMTT đăng nhập tên tài khoản tham gia PMTT vào trang chủ phongmay.zing.vn

 • Chọn chương trình "VBonus Đảo Rồng - Nuôi Rồng trên đảo xu" tại menu bên trái.
 • Nhập tên tài khoản ZingID của game thủ mà phòng máy muốn mời.
 • Nhấn vào "Kiểm tra" tài khoản để kiểm tra thời gian khởi tạo của tài khoản được mời. Nhấn nút "Mời"để hoàn tất quá trình mời người chơi.

Tra cứu danh sách, kiểm tra tổng ZingXu các tài khoản đã mời

  • Đăng nhập tài khoản tham gia PMTT vào website phongmay.zing.vn
  • Tại menu bên trái, nhấn chọn "Danh sách mời VBonus"

 • Chọn chương trình cần tra cứu.
 • Danh sách các tài khoản mà phòng máy đã mời, tổng thời gian online của các tài khoản đã mời và tổng số ZingXu các tài khoản đã nạp sẽ hiển thị để phòng máy kiểm tra và theo dõi.

Chi chú

 • Tài khoản hợp lệ là Tài khoản ZingID khởi tạo sau 0h00 Ngày 12/07- 30/07/2013.