Khi tham gia chương trình VBonus 9K, người chơi sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động của chương trình để may mắn nhận cho mình những phần quà ingame quý giá.


Lưu ý khi nhận thưởng code VBonus

 • Yêu cầu nhân vật phải là tạo mới trong game từ ngày 08/08/2014 trở đi.
 • Tài khoản đã tham gia chương trình VBonus.
 • Ngoài ra để nhập được code VBonus vào game, đẳng cấp yêu cầu nhân vật bắt buộc phải có level <= 20

Nội dung code thưởng VBonus

   • Sau khi đăng ký thành công, người chơi vào trang Nhận thưởng VBonus để nhận code thưởng VBonus khi đạt điều kiện quy định.

   • Người chơi kích hoạt code tại 1 trong 2 NPC Chủ Phòng Máy – Lạc Tâm Ảnh và Lễ Quan - Hồng Quảng Nguyên ở 5 Đại Thành Thị.


Sau khi tiến hành nhập code sẽ nhận được 1 gói quà. Đạt level quy định, click vào hộp quà để nhận thưởng (Hình ảnh bên dưới)


Cấp độ nhận thưởngPhần ThưởngSố lượngHình ảnh
Cấp 10 Danh hiệu: Bảo Kê Phòng Máy (15 ngày) - -
Quà Mặt Nạ 01
Túi Long Lân (12 ô + 4) 01
Cấp 20 Thẻ VIP - 1 tuần 01

- [Thượng] Tiến Hiền Quán

- [Thượng] Khinh Vũ Thoa

01

Bạc (500) 10
Cấp 25

- [Thượng] Hổ Văn Hộ Uyển

- [Thượng] Triền Ngọc Hộ Uyển

1

Quà Y Phục Vô Song 01
Bạc (500) 10
cấp 30

- [Thượng] Xuyết Giáp Đai

- [Thượng] Sĩ Nữ Đai

01

Chuyển Khí Đơn 01
Bạc (500) 10
Lông Chúc Phúc 01
Cầu Phúc Lệnh - Sơ 01
Cấp 35

- [Thượng] Kim Lũ Hài

- [Thượng] Thuỵ Hương Ngoa

01

Chuyển Khí Đơn

01

Túi Thuỷ Tinh Lv3

01

Cấp 40 Túi Vũ Khí Thượng T2 01
Mặc Ngọc 01
Da Hươu 01
Chuyển Khí Đơn 01
Lông Chúc Phúc 02
Bạc (2000) 08
Cấp 45 Đá Cảm Lãm 01
Da Hươu 01
Chuyển Khí Đơn 01
Cầu Phúc Lệnh - Sơ 01
Túi Thuỷ Tinh Lv3 01
Cấp 50 Mặc Ngọc 01
Vải Bố Vàng 02
Chuyển Khí Đơn 01
Bạc (10000) 02
Bùa 9K (2000) 01
Cầu Phúc Lệnh - Sơ 01
Lông Chúc Phúc 01
Cấp 55 Đá Cảm Lãm 01
Da Hươu 01
Chuyển Khí Đơn 01
Cầu Phúc Lệnh - Sơ 01
Lông Chúc Phúc 02
Cấp 60 Đá Tinh Luyện 10
Bùa 9K (2000) 01
Da Sói 01
Hoàng Ngọc 01
Chuyển Khí Đơn 01
Lông Chúc Phúc 02
Bạc (10000) 03
Cầu Phúc Lệnh - Sơ 10
Cấp 65 Da Sói 01
Đá Thạch Lựu 01
Bạc (10000) 03
Cầu Phúc Lệnh - Sơ 01
Lông Chúc Phúc 02
Túi Thuỷ Tinh Lv4 01
Cấp 70 Túi Nguyên Liệu Lv3 01

- [Thượng] Vô Sắc Trang

- [Thượng] Linh Xà Trang

01

Bạc (10000) 04
Bùa 9K (2000)
01
Cầu Phúc Lệnh - Sơ 01
Túi Thủy Tinh Lv4 01

Lưu ý:

 • Tất cả các vật phẩm đều khóa.

 • Mỗi code chỉ có thể nhập 1 lần. Nhân vật nào nhận code thì vào game sử dụng chính nhân vật đó để nhập code (không sử dụng cho nhân vật khác).

 • Trường hợp túi đầy không thể nhận được phần thưởng, Làm trống rương nhập lại code để nhận thưởng.