Khi tham gia chương trình VBonus 9K : Sở hữu ngay code siêu VIP khi đạt level 10, người chơi sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động của chương trình để may mắn nhận cho mình những phần quà ingame quý giá.

Lưu ý khi nhận thưởng code VBonus

  • Tài khoản đã tham gia chương trình VBonus.
  • Yêu cầu để nhập Code 3.000.000 VND : đẳng cấp yêu cầu nhân vật bắt buộc phải có 10 <= Cấp Độ <= 30 :
  • Nhân vật tham gia chương trình phải được khởi tạo mới hoàn toàn từ  ngày 11/11/2014 trở đi.
  • Chỉ áp dụng cho các nhân vật tham gia chơi game tại Server mới trong tuần (Không áp dụng cho Server cũ).

Danh sách các máy chủ áp dụng VBonus và khoảng thời gian áp dụng chương trình :

Tên máy chủThời gian mở gameThời gian áp dụng VBonusThời gian ngừng áp dụng VBonus
Phúc Long 09h00- 11/11/2014 09h00 11 - 14/11 00h00 -15/11
Quyền Hổ 09h00 - 15/11/2014 09h00 11- 17/11 00h00 -18/11
Vương Hổ 09h00 - 01/11/2014 09h00 15 - 21/11 00h00 -22/11
Quyền Long 09h00 - 18/11/2014 09h00 18 - 21/11 00h00 -22/11
Triệu Hổ 09h00 - 22/11/2014 09h00 18 - 24/11 00h00 -25/11
Mộc Long 09h00 - 25/11/2014 09h00 25 - 28/11 00h00 - 29/11
Kim Hổ 09h00 - 29/11/2014 09h00 25/11 Đang cập nhật
Châu Long 09h00 - 02/12/2014 09h00 29/11 Đang cập nhật

Nội dung Code 3.000.000 VND

Click vào hình để xem chi tiết phần thưởng code

Lưu ý:

  • Tất cả các vật phẩm đều khóa.

  • Mỗi code chỉ có thể nhập 1 lần. Nhân vật nào nhận code thì vào game sử dụng chính nhân vật đó để nhập code (không sử dụng cho nhân vật khác).

  • Trường hợp túi đầy không thể nhận được phần thưởng, Làm trống rương nhập lại code để nhận thưởng.