TOP

Phần thưởng code

Gamer đạt điều kiện về level và nạp vàng ở mức nào sẽ nhận được code thưởng tương ứng (theo hình thức cộng dồn)

Code thưởngĐiều kiện
LevelNạp Vàng vào game Ngọa Long
Code Tân Thủ 20 -
Code VBonus 1 20 Nạp 600 Vàng
Code VBonus 2 Nạp 3.000 Vàng
Code VBonus 3 Nạp 8.000 Vàng
Code VBonus 4 Nạp 16.000 Vàng
Code VBonus 5 Nạp 20.000 Vàng
Code VBonus 6 Nạp 50.000 Vàng
Code VBonus 7 Nạp 100.000 Vàng
Code VBonus 8 Nạp 200.000 Vàng
Code VBonus 9 Nạp 300.000 Vàng
Phần thưởng code xem chi tiết tại đây.

Ghi chú

 • Tất cả tài khoản Ngọa Long đều có thể kích hoạt được các loại code từ chương trình.
 • Mỗi loại code, một tài khoản chỉ nhận và kích hoạt được 1 lần duy nhất.

Phần thưởng đua TOP nạp Vàng

Trong thời gian diễn ra chương trình, tài khoản tham gia chương trình nạp Xu nhiều nhất vào game Ngọa Long sẽ được nhận thêm những phần thưởng giá trị sau:

Xếp hạngPhần thưởng ngoài gamePhần thưởng trong game
TOP 1

01 Ipad Mini 16G

01 vòng đeo tay + 01 Áo Khoác + 01 áo Thun Ngọa Long

01 Code Đặc Biệt
TOP 2- 19

01 Vòng Đeo Tay

01 Code Vinh Quang

+ 01 Ba Lô 

+ 01 Áo Khoác
TOP 20 - 50

01 Áo Thun Ngọa Long          
01 Code Vinh Danh

+ 01 Vòng Đeo Tay

Phần thưởng đua TOP online game

Trong thời gian diễn ra chương trình, tài khoản có thời gian online game Ngọa Long nhiều nhất sẽ được nhận thêm phần thưởng hấp dẫn sau:

Xếp hạngPhần thưởng ngoài gamePhần thưởng trong game
TOP 1

01 Áo Khoác + 01 Áo Thun

01 Code ONLINE Vàng

TOP 2- 9

01 Áo Thun + 01 Ba Lô

01 Code ONLINE Bạc

TOP 10 - 50

01 Áo Thun + Vòng Đeo Tay

01 Code ONLINE Đồng

Phần thưởng đua TOP server mới

Trong thời gian diễn ra chương trình, những tài khoản trong Top server về Cấp Thành Chủ của server mới Hỏa Hổ sẽ được nhận thêm 1 phần thưởng code sau:

Xếp hạngServerNgày mở serverPhần thưởng/ Gamer
TOP 1 Hỏa Hổ 06/03/2014 01 Code TOP Vàng
TOP 2-10 01 Code TOP Bạc
TOP 11-50 01 Code TOP Đồng

Ghi chú:

 • Thời điểm ghi nhận đua TOP server mới là 0h00 ngày 17/3/2014.
 • Code đua top server mới chỉ được sử dụng tại server Hỏa Hổ

MỘT SỐ LƯU Ý

 • Tất cả các loại code có hạn sử dụng ingame tới hết ngày 30/3/2014.
 • Tất cả các tài khoản / nhân vật (cũ hoặc mới) đều có thể sử dụng các loại code này.
 • Mỗi loại code chỉ được kích hoạt 1 lần duy nhất.
 • Chương trình chỉ áp dụng cho những gamer chơi game Ngọa Long trên giao diện web.

Quy định nhận thưởng

 • Phần thưởng đua TOP (Ngoài game và trong game) sẽ được trao sau khi kết thúc chương trình.
 • Để nhận code thưởng VBonus, người chơi vui lòng đăng xuất và tiến hành đăng nhập lại vào game mới có thể nhận code thưởng.
 • Giải thưởng hiện vật không quy đổi thành tiền mặt.
 • Trường hợp tại thời điểm trao thưởng không có giải thưởng trong cơ cấu, BTC sẽ chủ động thay thế bằng giải thưởng khác có giá trị tương đương.
 • Chỉ xét thưởng và trao thưởng cho các tài khoản có tham gia VBonus Ngọa Long.
 • BTC có quyền từ chối trao thưởng cho các gamer có thông tin không rõ ràng, không hợp lệ.
 • Quyết định cuối cùng thuộc về BTC chương trình Phòng Máy Thân Thiện.