TOP

TOP phòng máy có tài khoản nhận code Tân Thủ VBonus nhiều nhất

Trong thời gian diễn ra chương trình, Phòng Máy Thân Thiện nhận code Tân thủ nhiều nhất sẽ được nhận thưởng cụ thể như sau:

Số tài khoản phòng máy mời tham gia VBonusPhần thưởng
TOP 50 phòng máy đầu tiên

01 Áo thun Phòng Máy Thân Thiện
01 Áo thun Võ Lâm Chi Mộng
TOP 51 - 2.000 phòng máy

TOP phòng máy có gamer nạp tiền nhiều nhất

Trong thời gian diễn ra chương trình, 100 phòng máy có gamer tham gia VBonus nạp Xu vào game Võ Lâm Chi Mộng nhiều nhất sẽ nhận được:

Nội dungPhần thưởng/ phòng máy
ZingXuHiện vật
TOP 01 15.000 ZingXu

Nokia Lumia 920

TOP 02 – 10 10.000 ZingXu

 

Top 11 – 100 5.000 ZingXu -

Phần thưởng Bonus theo cấp bậc tháng 02/2014

Phòng máy nhận chiết khấu trên tổng số ZingXu được nạp vào game Võ Lâm Chi Mộng, của các tài khoản mà phòng máy đã mời thành công trong thời gian diễn ra chương trình.

Cấp bậc tháng 02/2014% ZingXu
Thành Viên 3%
Sơ Cấp 4%
Cao Cấp 5%
Siêu Cấp 6%

Quy định nhận thưởng

 • Chủ phòng máy chỉ nhận được tối đa 50.000 Zingxu trên tổng số giải thưởng của chương trình.
 • Phần thưởng được trao sau khi kết thúc chương trình.
 • Phần thưởng ZingXu được trao vào tài khoản Esale của phòng máy. Vì vậy để nhận thưởng ZingXu, phòng máy phải đăng ký tài khoản Phòng Máy Thân Thiện trở thành đại lý Esale trước khi chương trình kết thúc. (Lưu ý: Tài khoản Esale phải trùng với tài khoản Phòng Máy Thân Thiện)
 • Những tài khoản Phòng Máy Thân Thiện chưa đăng kí tài khoản Esale, ngay sau khi đăng kí thành công tài khoản Esale, vui lòng đăng nhập tài khoản Phòng Máy Thân Thiện vào website phongmay.zing.vn ít nhất 01 lần để hệ thống ghi nhận. Hướng dẫn đăng ký đại lý Esale xem tại đây.
 • Nếu trong 1 tháng, phòng máy không phát sinh giao dịch dẫn đến tài khoản Esale bị khóa. Vui lòng liên hệ ngay HOTLINE của bộ phận Esale: Hà Nội - (04) 3773 6951, TP.HCM - (08) 6264 5102 để được hỗ trợ kích hoạt.
 • BTC chỉ tiến hành trao thưởng khi:
  • Phòng máy đang là thành viên Phòng Máy Thân Thiện và đang hoạt động kinh doanh.
  • Tài khoản Esale đang trong tình trạng hoạt động.
 • Phần thưởng Áo thun sẽ được trao thưởng qua đường bưu điện.
 • BTC có quyền từ chối trao thưởng cho các phòng máy có thông tin không rõ ràng, không hợp lệ.
 • Quyết định cuối cùng thuộc về BTC chương trình Phòng Máy Thân Thiện.