Hoạt động phát code

10h00, ngày 26/08 phát code 2U tại phòng máy

24-08-2013

Quý chủ phòng máy thân mến,

Nhân dịp 2U ra mắt vào lúc 10h00 ngày 28/08/2013, BTC Phòng Máy Thân Thiện (PMTT) diễn ra chương trình Phát Code 2U tại Phòng Máy với nội dung như sau:

Code 2U
    • Thời gian: Từ 10h00 ngày 26/08 – 03/09/2013.
    • Hình thức nhận code:

Các thành viên của Phòng Máy Thân Thiện đạt cấp bậc thành viên, sơ cấp, cao cấp, siêu cấp trong tháng 07/2013 sẽ có cơ hội sở hữu code 2U, tương ứng với cấp bậc phòng máy như sau:

Cấp bậcSố lượng code được nhận
Thành viên 10 code/ phòng máy
Sơ cấp 15 code/ phòng máy
Cao cấp 20 code/ phòng máy
Siêu cấp 30 code/ phòng máy

Lưu Ý

  • Số lượng code có hạn, chương trình ưu tiên phòng máy đủ điều kiện nhận sớm nhất.
  • Chức năng đổi và nhận code tại webiste phongmay.zing.vn sẽ hết hiệu lực trước thời hạn thông báo khi số lượng code trên hệ thống đã được các phòng máy thành viên nhận hết.
Top
X