Tin Tức

Cập nhật CSM lên phiên bản mới nhất

25-04-2011

Quý chủ phòng máy thân mến,

Do hoạt động ghi nhận giờ chơi của PMTT thông qua hệ thống phần mềm quản lý tính tiền CSM tại phòng máy. Việc ghi nhận dữ liệu chỉ thật sự ổn định khi phòng máy sử dụng và nâng cấp lên phiên bản CSM 4.3.3 mới nhất vào ngày 30/03/2010.

Nhấn vào đây để tải phần mềm CSM phiên bản mới nhất 4.3.3.

Clip hướng dẫn nâng cấp phiên bản mới nhất 4.3.3 tại đây

Nâng cấp tại máy chủ (tải phần Server)

Nâng cấp tại máy trạm (tải phần Client)

Từ ngày 19/04/2011 hệ thống phần mềm quản lý CSM chạy lại toàn bộ dữ liệu hệ thống. Vì vậy, tại 1 số phòng máy thành viên PMTT, hệ thống không ghi nhận dữ liệu giờ chơi và không cập nhật thông tin về giờ chơi của phòng máy do phòng máy vẫn sử dụng phiên bản CSM cũ.

Để đảm bảo việc truyền tải dữ liệu tốt nhất và chính xác nhất, BTC PMTT khuyến cáo đến toàn bộ phòng máy thành viên PMTT hãy cập nhật phần mềm CSM lên phiên bản mới nhất tại http://csm.zing.vn/trang-chu/tai-ve.html

Tin tức liên quan

Dữ liệu đang cập nhật

Top
X