Tin Tức

Nhận code quà tặng Gunny 3.2

14-11-2011

Quý chủ phòng máy thân mến,

Vậy là thời gian ghi nhận giờ chơi game Gunny nhận thưởng code Gunny 3.2 đã kết thúc vào ngày 13.11. Và chiều nay, vào lúc 14h00 ngày 14.11 chức năng nhận code Gunny 3.2 sẽ mở dành cho những phòng máy đạt đủ điều kiện đăng nhập nhận thưởng.

Cách thức nhận code:
  • Đăng nhập tên tài khoản vào website phongmay.zing.vn.
  • Chọn "Gunny 3.2". Hệ thống hiển thị số lượng code mà phòng máy có thể nhận được tương ứng giờ chơi tích lũy.
  • Nhấn nút "Nhận Gunny 3.2" để sở hữu code.

Lưu ý:

  • Do số lượng code quà tặng có hạn, nên chương trình chỉ ưu tiên những phòng máy nhận sớm nhất.
  • Thời gian hết hiệu lục của mã code: 22h00 ngày 30.11
  • Nội dung chi tiết về chương trình khuyến mãi xem thêm tại đây.
Điều kiện nhận code:

Hệ thống chương trình ghi nhận giờ chơi game Gunny tại phòng máy từ ngày 07/11 đến 13/11. Dựa vào số giờ chơi tích lũy, phòng máy nhận số lượng code Gunny 3.2 tương ứng:

Giờ chơi Số lượng code Gunny 3.2 nhận được
1h - 11h 5 code / phòng máy
Trên 11h - 70h 8 code / phòng máy
Trên 70h - 140h 12 code / phòng máy
Trên 140h 15 code / phòng máy
Top
X