Tin Tức

Phát tặng code thử nghiệm Ngọa Long tại PMTT

24-11-2011

Quý chủ phòng máy thân mến,

Ngọa Long đã chính thức ra mắt trang Close Beta và các game thủ trên toàn quốc có thể hóa thân thành các chư hầu  khám phá webgame mới này vào ngày 30.11.

Chương trình Phòng Máy Thân Thiện phát tặng code thử nghiệm game Ngọa Long bắt đầu từ ngày 24.11 với nội dung chi tiết như sau:

Thời gian:

Phát code tại website phongmay.zing.vn: bắt đầu lúc 17h00 ngày 24.11 - 30.11

Kích hoạt sử dụng code tại webgame: 30.11 - 07.12.

Đối tượng:

Tất cả các phòng máy thành viên tham gia chương trình PMTT trước ngày 30.10 và được xét cấp bậc trong tháng 10.2011.

Nội dung chương trình:

Dựa theo cấp bậc tháng 10.2011 của PMTT, phòng máy sẽ nhận được số lượng code thử nghiệm game Ngọa Long tương ứng:

Cấp bậc Số lượng code nhận được
Thành viên 5 code / phòng máy
Sơ cấp 8 code / phòng máy
Cao cấp 10 code / phòng máy
Cách thức nhận code:
  • Đăng nhập tên tài khoản tham gia PMTT vào website phongmay.zing.vn
  • Chọn "Ngọa Long "
  • Sở hữu code test game Ngọa Long tương ứng cấp bậc phòng máy trong tháng 10.2011.
Lưu ý:
  • Số lượng code test tại PMTT có hạn, chương trình chỉ ưu tiên những phòng máy nhận sớm nhất.
  • Ngày 30.11 code test mới có hiệu lực sử dụng tại website ngoalong.zing.vn.
  • Chức năng nhận code tại website phongmay.zing.vn mở vào lúc 17h ngày 24.11.
Top
X